You are currently viewing MESAJ cu prilejul Zilei Poliției Române

MESAJ cu prilejul Zilei Poliției RomâneAn de an, în conștiința noastră, ziua de 25 martie reprezintă o adevărată cunună de valori morale, creștine, naționale, civice. La această dată, cu deplină solicitudine, afecțiune și respect, celebrăm Buna Vestire, marea Sărbătoare a creștinătății, precum și aniversarea unei instituții cu rol esențial în viața comunităților urbane și rurale – Poliția Română.
​ În calitatea de inițiator al multor prevederi vizând îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniu, dar și cunoscând aspectele esențiale și exigențele cotidiene ale activității polițiștilor, sunt deosebit de onorat ca în această zi aniversară să-mi exprim sincera apreciere și să adresez întregului personal al Poliției Române felicitări pentru modul responsabil în care acționează în vederea apărării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, pentru prevenirea și sancționarea faptelor antisociale, contribuția semnificativă la susținerea eforturilor pentru depășirea momentelor grele ale pandemiei, punând legea și sentimentul datoriei față de comunitate mai presus de orice. În acest moment aniversar, ca dobrogean, se cuvine să dau o înaltă și meritată apreciere polițiștilor județului Constanța, care acționează cu determinare și competență în condițiile specifice impuse de zona litoralului, de porturile maritime și fluviale și de fluxurile de migrație.
​ Cunoaștem și prețuim faptul că, zi de zi, polițiștii își onorează profesia aleasă prin credință, devotament, fermitate, curaj, punând la baza acesteia profesionalismul și integritatea. În spiritul acestor calități dovedite, precum și al complexității vremurilor, cetățenii, comunitățile așteaptă de la Poliția Română vigilență continuă, toleranță zero și fermitate fără compromis în aplicarea legii, asigurarea liniștii și siguranței pe străzi, în școli, în mijloacele de transport, în orice alt loc și timp în care oamenii ar trebui să-și ducă viața în mod firesc.
​ În lupta continuă cu faptele antisociale și cu grupările infracționale, polițiștii plătesc adeseori cu liniștea și siguranța lor și a familiilor, cu sănătatea și chiar cu viața. Recunoscând aceste pericole și sacrificii, doresc să asigur întregul personal al Poliției Române că parlamentarii Organizației PSD Constanța au acționat și acționează pentru continua îmbunătățire a cadrului legislativ specific, care să asigure protecția și demnitatea profesiei de polițist, echiparea și dotarea corespunzătoare misiunilor, drepturile la zi, salarii și pensii decente, pe măsura privațiunilor, interdicțiilor, primejdiilor și sacrificiilor muncii cotidiene.

În această Zi Aniversară, prețuind întreaga activitate a Poliției Române în viața societății, sunt deosebit de onorat să adresez întregului personal al acestei importante instituții cele mai bune gânduri și cele mai sincere urări de sănătate, putere de muncă și succes deplin în activitatea de asigurare a legalității, a ordinii și liniștii publice, de descurajare a activității infracționale, iar familiilor acestora să le adresez mulțumiri pentru sprijinul moral și înțelegerea acordate.

​La mulți ani, cu deplin respect, Poliției Române!
​La mulți ani, cu deplin respect, polițiștilor constănțeni!

Leave a Reply