You are currently viewing 29 iulie – Ziua Imnului Național al României

29 iulie – Ziua Imnului Național al României

​În ziua de 29 iulie a anului 1848 au răsunat pentru prima oară acordurile vibrantului cântec „Deșteaptă-te, române!” Este data de naștere și de intrare la loc de mare cinste în istoria neamului a Imnului Național al României, consfințit prin Constituție. Oare ce vor fi simțit în suflete mulțimile de români care l-au ascultat pentru prima oară? Cu siguranță, ceea ce au simțit și au mobilizat generațiile următoare care l-au cântat în momente de cumpănă: eroii Războiului pentru Independență, făuritorii Marii Uniri de la 1918, luptătorii pentru neatârnare din Primul și al Doilea Război Mondial, poporul răzvrătit în Decembrie 1989. Am convingerea nestrămutată că astăzi, mâine și oricând, în orice loc din țară și din lume, în orice împrejurare, nici un român nu poate simți altceva decât fiorul adânc și de neconfundat al apartenenței la națiune, la Țară, la istoria, cultura și civilizația noastră de milenii. Este, totodată, dovada respectului și cinstirii pe care le datorăm virtuților și faptelor înaintașilor, dar și chezășia pentru faptele noastre prezente și viitoare privind asigurarea independenței și suveranității naționale, triumful valorilor democratice în țara noastră, membră cu responsabilități majore a Uniunii Europene și a NATO.


​În calitatea de președinte al Organizației PSD Diaspora, Ziua Imnului Național al României îmi oferă un nou și onorant prilej de a saluta și de a adresa cele mai sincere urări de sănătate, prosperitate și împliniri tuturor comunităților de români din străinătate, tuturor românilor noștri care muncesc, creează și învață în țările de adopție cinstindu-și obârșia și valorile românești prin fapte, demnitate, umanitate, cultură și respect.


​Cu prilejul acestei zile de mare sărbătoare, sunt deosebit de onorat să mă alătur emoției și mândriei care însuflețesc milioanele de români la intonarea Imnului nostru Național, oriunde s-ar afla, sentimentelor de înaltă noblețe ale locuitorilor județului și municipiului Constanța, dovedite astăzi, cât și de-a lungul întregii istorii a vechiului pământ dobrogean, și să le adresez tuturor sincere urări de sănătate și prosperitate, de încredere în viitor.


​La mulți ani Imnului Național al României!
La mulți ani, români!

Leave a Reply